Your Cart

🚚 EXPRESNÍ doručení!

Všeobecné obchodní podmínky

Vítejte na webových stránkách shelfox.cz, které spravuje společnost Arc-Kranj d.o.o., (dále jen: společnost).

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny činnosti, které jsou možné v on-line obchodě dostupném na shelfox.cz (dále jen: webová stránka). Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny uživatele. Žádáme vás, abyste si je pečlivě přečetli. Pokud nesouhlasíte s jakoukoliv částí těchto všeobecných podmínek nebo s nimi zcela nesouhlasíte, nesmíte používat naši webovou stránku a naše služby. Všeobecné podmínky představují platnou smlouvu uzavřenou mezi vámi a společností.

Webové stránky jsou k dispozici „tak, jak jsou“ a společnost neposkytuje žádné záruky, nepřímo ani přímo, týkající se vlastnických práv, marketingu nebo vhodnosti produktů, které jsou na webových stránkách prezentovány.

Vlastník webových stránek vynaloží náležitou péči, aby se pokusil zajistit, že údaje uvedené na webových stránkách jsou podrobné a aktuální. Zároveň si vlastník webových stránek vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit obsah webových stránek nebo jej přestat doplňovat. Vlastník webových stránek může navíc kdykoli a bez předchozího upozornění změnit služby, produkty, ceny nebo programy popsané na této webové stránce.

1 DEFINICE

Společnost je společnost Arc-Kranj d.o.o., která je vlastníkem a provozovatelem webových stránek shelfox.cz.

Webové stránky jsou webové stránky dostupné na adrese https://www.shelfox.cz, spravované společností, v jejichž rámci funguje také on-line obchod.

Uživatel je každá fyzická osoba používající webovou stránku.

Kupující (nebo „vy“) je každá fyzická osoba, která dokončí nákup v on-line obchodě.

Spotřebitel je fyzická osoba, která získává nebo používá zboží a služby pro účely mimo rámec své profesní nebo výdělečné činnosti. Pro účely těchto všeobecných podmínek se všichni kupující považují také za spotřebitele.

Zásady ochrany osobních údajů jsou dokumentem, který obsahuje veškeré informace o zpracování osobních údajů, které probíhá v rámci těchto webových stránek.

Zásady používání souborů cookie jsou dokumentem, který obsahuje veškeré informace o používání souborů cookie, ke kterému dochází v rámci těchto webových stránek.

  1. SHELFOX.CZ ON-LINE OBCHOD

Všeobecné obchodní podmínky stanoví provozování on-line obchodu, definují práva a povinnosti uživatele a on-line obchodu a upravují obchodní vztahy mezi on-line obchodem a kupujícím. Všeobecné podmínky, které platí v okamžiku nákupu (v okamžiku uskutečnění online objednávky), jsou pro kupujícího závazné. Při každém uskutečnění objednávky bude uživatel informován o těchto všeobecných podmínkách. Odesláním objednávky uživatel potvrzuje, že byl informován o těchto všeobecných podmínkách.

Potvrzení všeobecných podmínek při zadání objednávky v našem on-line obchodě představuje závaznou smlouvu mezi vámi a společností. Prosíme vás, abyste si před potvrzením objednávky pečlivě přečetli všeobecné obchodní podmínky. Pokud nesouhlasíte s našimi všeobecnými podmínkami, nemůžete využívat služby poskytované naším online obchodem. Rovněž není možné souhlasit s všeobecnými podmínkami jen částečně. Chcete-li dokončit nákup, musíte přijmout všechny všeobecné podmínky platné v době nákupu.

i. Používání on-line obchodu

Společnost provozuje on-line obchod podle všeobecných podmínek. On-line obchod je kupujícím k dispozici kdykoli, přičemž si společnost vyhrazuje právo dočasně deaktivovat nebo pozastavit online obchod bez předchozího upozornění.

Existuje možnost, že on-line obchod bude dočasně nedostupný nebo že dočasně nebude možné provádět platby z důvodu údržby a aktualizace on-line obchodu. Společnost nenese odpovědnost za žádné škody, které vám mohou vzniknout při údržbě a/nebo aktualizaci on-line obchodu.

ii. Provedení objednávky v on-line obchodě

Kupní smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a kupujícím se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy kupující potvrdí objednávku (kupující obdrží e-mail s potvrzením stavu „Objednávka potvrzena“). Od tohoto okamžiku jsou všechny ceny a další podmínky nákupu pevné a platné jak pro poskytovatele, tak pro kupujícího. Kupní smlouva je nahrána na server společnosti v elektronické podobě.

Postup nákupu:

Krok: V nabídce dostupné v on-line obchodě si kupující vybere požadovaný produkt a požadované množství a svůj výběr potvrdí kliknutím na „Vložit do košíku“. Pokud si kupující přeje koupit několik různých produktů, je nutné postup opakovat pro každý jednotlivý produkt. Jakmile kupující dokončí proces výběru zboží, může pokračovat v procesu nákupu kliknutím na tlačítko „Přejít k pokladně“.
Krok: V tomto kroku vyplní kupující formulář svými osobními údaji nezbytnými pro doručení požadované objednávky. Po vyplnění formuláře je kupující v určitých případech schopen vybrat si z několika možností doručení a přidat ke své objednávce další produkty nebo služby. V tomto kroku je kupující rovněž informován o plánovaném termínu dodání. Před dokončením objednávky má kupující možnost zvolit si z různých způsobů platby. Vzhledem k vybranému výběru se konečná částka, která má být zaplacena za objednávku, vypočítá ještě jednou před dokončením nákupu. Kupující potvrzuje proces nákupu kliknutím na tlačítko „Dokonči nákup“.
Krok: Po dokončení nákupu webová stránka zobrazí kupujícímu potvrzovací zprávu, která uvádí, že objednávka byla úspěšně odeslána, a zobrazuje podrobnosti z odeslané objednávky. Kupující dále obdrží potvrzovací e-mail na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 2, přičemž uvedený potvrzovací e-mail obsahuje přehled objednávky, pokyny k používání objednaných produktů a pokyny k odstoupení od nákupu nebo podání reklamace, pokud kupující není s produktem spokojen nebo jej již nechce.
Všechny informace, které nám poskytnete při odesílání objednávky, budou zpracovány v souladu se „Zásadami ochrany osobních údajů“, které naleznete v dolní části webových stránek.

Chtěli bychom vás informovat, že hodnota celého nákupu, včetně veškerých nákladů na doručení nebo jiných nákladů souvisejících s nákupem, bude účtována po potvrzení vaší objednávky. Před odesláním nákupu vás budeme informovat o jakýchkoli dalších nákladech. S vybraným typem platby se také mohou pojit další náklady.

iii. Ceny, způsoby platby a propagační akce

Ceny

Všechny ceny uvedené na webových stránkách jsou v Kč a zahrnují DPH. Ceny platí od okamžiku uskutečnění objednávky. Nabídka platí do odvolání.

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o maloobchodní online obchod, jehož cílovou skupinou jsou výhradně koncoví zákazníci (B2C). Z tohoto důvodu nepovolujeme prodej B2B prostřednictvím tohoto webu a také nemůžeme nabídnout možnost vystavovat faktury právnickým osobám. To také znamená, že následné opravy faktur (změna z fyzické osoby na právnickou osobu) nejsou možné, protože prodejní transakce je uzavřena výhradně s fyzickou osobou.

Platební metody

V našem online obchodě můžete použít následující způsoby platby:

Dobírka – kupující zaplatí fakturu v hotovosti nebo kreditní kartou doručovacímu kurýrovi, který zboží doručí na adresu kupujícího;
Platba kreditní kartou;
Platba přes PayPal;
Společnost si vyhrazuje právo ověřit vybranou platební metodu pomocí autentizačních prostředků. Dále si vyhrazujeme právo další kontroly vybrané platební metody tím, že vás požádáme o zaslání dokladu o platbě.

Byli jste upozorněni na skutečnost, že musíte zaplatit celou částku objednávky (včetně veškerých nákladů souvisejících s transakcí a dodávkou) podle zvolené platební metody. Zaručujete, že máte schopnost a právo provádět transakce pomocí kreditní karty nebo jiného vybraného způsobu platby.

Propagační akce

Webová stránka také nabízí slevy a jiné propagační akce, které snižují ceny produktů (dále jen: propagační akce). Každá položka z propagační akce je nabízena za sníženou cenu po určité (omezené) období, které je stanoveno pro každou jednotlivou akci. Snížená cena platí pro všechny nákupy provedené po dobu trvání akce.

Chtěli bychom vás upozornit, že některé propagační akce jsou omezeny pouze na nové uživatele, kteří ještě neuskutečnili nákup v našem on-line obchodě. V takovém případě se uvedená propagační akce nevztahuje na stávající uživatele. Jakýkoli pokus o využití těchto propagačních akcí bude okamžitě zablokován a e-mailové adresy použité k uvedenému zneužití budou bez předchozího upozornění smazány. Slevy a jiné propagační akce obvykle nejsou kumulativní, pokud každá jednotlivá propagační akce výslovně nestanoví jinak.

iv. Náklady a doručení zboží

Ceny nezahrnují žádné náklady na dopravu. Náklady na doručení najdete v on-line obchodě, kde máte také možnost zvolit způsob doručení. Naše společnost nabízí dva způsoby doručení: standardní a expresní. Klíčovým rozdílem mezi těmito dvěma způsoby doručení je to, že expresní objednávky jsou zpracovávány a baleny s vyšší prioritou. Před výběrem požadovaného způsobu doručení si prosím ověřte cenu uvedenou vedle každé jednotlivé volby. Při odesílání objednávky se zobrazí přehled cen, který se skládá z nákladů na nákup, nákladů na doručení a celkových nákladů.

Pokud zvolíte způsob platby na dobírku, bude kurýrní služba účtovat poplatek za doručení balíčku vypočítaný během odeslání objednávky. Pokud se rozhodnete platit kreditní kartou nebo prostřednictvím služby PayPal / PayU / Platba24, uvedená cena vám nebude účtována.

Produkty, které jste si objednali, budou doručeny na adresu, kterou jste zadali na našich webových stránkách jako doručovací adresu.

Předpokládaný termín dodání je kupujícímu k dispozici při odeslání objednávky. Společnost si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu v případě zvýšené poptávky nebo zpoždění doručovací služby. Dodávky se většinou provádějí před polednem. Pokud nemůžete balíček během doručení přijmout, pokusí se kurýrní služba dohodnout s kupujícím nový způsob a místo doručení.

Pokud se doručovacímu kurýrovi nepodaří kupujícího zkontaktovat, dojde k dalšímu pokusu o doručení balíčku následující pracovní den. V případě neúspěšného pokusu o doručení kurýr uloží expres zásilku na poště. O uložení expres zásilky informuje adresáta zasláním sms / email avíza nebo zanecháním písemného oznámení o uložení zásilky v domovní listové schránce. Po uplynutí lhůty pro převzetí zásilky se balík a jeho obsah vrátí odesílateli.

Částka zaplacená za neúspěšně doručené a předplacené objednávky je automaticky vrácena do 8 (osmi) pracovních dnů od data, kdy sklad zaznamenal vrácení zásilky, nebo od data, kdy společnost zjistí, že balíček nebyl úspěšně doručen.

Bezpečnostní upozornění pro použití všech produktů

Používání produktů z našeho online obchodu může představovat určité riziko vůči životu a zdraví. Musíte výslovně potvrdit, že rozumíte tomu, že používání uvedených produktů představuje toto riziko a plně jej přijímáte. Objednávkou anebo používáním uvedených produktů potvrzujete, že jste byli informováni o uvedených rizicích, která mohou zahrnovat riziko nemoci, zranění, invalidity nebo smrti. Nesete plnou odpovědnost za veškeré důsledky, které by mohly vzniknout při objednávání anebo používání produktů.

Před použitím některého z produktů si musíte přečíst návod k použití.

Před použitím musí být každý produkt bezpečně otestován. Pokud si nejste zcela jisti, jak produkt otestovat, žádáme vás, abyste produkt nepoužívali, informovali nás o tom nebo produkt vrátili.

Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za nepřímé nebo přímé škody vzniklé používáním produktů objednaných na webových stránkách, bez ohledu na to, zda produkty byly kupujícím nebo třetí stranou použity správně nebo nesprávně. Toto vyloučení je použitelné v maximálním možném rozsahu povoleném právními předpisy.

V případě uplatnění odpovědnosti za škodu vůči společnosti omezuje společnost odpovědnost za škodu na trojnásobek tržní ceny produktu.

Snažíme se poskytovat co nejpodrobnější a nejpřesnější popisy produktů a fotografií. Přesto nemůžeme zaručit, že všechny informace o produktu a jejich fotografie jsou zcela přesné. Vzhledem k tomu, že určité produkty mohou být od různých dodavatelů, jsou možné mírné odchylky v balení nebo vzhledu produktu. Uvedené odchylky žádným způsobem neovlivňují kvalitu nebo funkčnost produktu.

v. Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující, který nakupuje v našem online obchodě, má právo od smlouvy odstoupit. Uvedené odstoupení od smlouvy lze uplatnit do 14 dnů od data doručení objednávky, které je společnosti sděleno doručovací službou. Kupující nemusí sdělovat důvod svého rozhodnutí. Uvedené právo na odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na kupující, kteří jsou fyzickými osobami a kteří získávají nebo používají zboží a služby pro účely mimo svoji profesní nebo výdělečnou činnost.

Prohlášení o odstoupení od smlouvy se považuje za vydané včas, pokud je předloženo ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může být předloženo na předem připraveném formuláři nebo zasláno e-mailem. Formulář je k dispozici na kartě „Právo na odstoupení od smlouvy“ v dolní části webových stránek. Důkazní břemeno spojené s vymáháním práva na odstoupení od smlouvy stanovené v tomto článku nese spotřebitel.

V případě odstoupení od smlouvy má kupující nárok na vrácení peněz nebo výměnu zboží, nikoli však na kredit!

Po odeslání prohlášení o odstoupení musíte vrátit své produkty do 14 dnů od data prohlášení o odstoupení. Zašlete prosím příslušné zboží na naši adresu: Arc-Kranj d.o.o. Zboží se považuje za vrácené včas, pokud ho odešlete před koncem 14denní lhůty pro vrácení. Zboží, které chcete vrátit, by mělo být nepoškozené, pokud je to možné v původním a nepoškozeném obalu s veškerým příslušenstvím. V případě poškození nebo nadměrného použití produktu nebo poškození originálního obalu si obchod vyhrazuje právo účtovat odpočet při vrácení kupní hodnoty produktu. Produkty vraťte pomocí balíkové služby, nikoliv dopisní služby; dále prosím označte zásilku kódem stížnosti, který jste obdrželi během procesu stížnosti. Pokud k označení zásilky nepoužijete příslušný kód (tj. pokud zásilku zasíláte bez reklamačního kódu), může to výrazně prodloužit dobu potřebnou k vyřízení vaší stížnosti. V případě odstoupení od smlouvy uhradíte pouze náklady na vrácení zboží, přičemž tyto náklady jsou nevratné.

Pokud jste již zaplatili za zboží, které jste si objednali, neprodleně, nejpozději však do 8 pracovních dnů od odeslání zásilky na naši adresu, vrátíme veškeré platby, které jsme obdrželi a které jste provedli v souvislosti s objednávkou. Zásilka se považuje za zaslanou na naši adresu, když ji náš sklad zaznamená jako vrácenou zásilku. Vyhrazujeme si právo zadržet přijatou platbu až do vrácení peněz za produkty, které jsou předmětem odstoupení od smlouvy.

Přijatou platbu vám vrátíme pomocí stejné platební metody, jakou jste použili při nákupu. V případě platby na dobírku bude kupní cena vrácena na číslo aktuálního účtu, které jste uvedli ve svém formuláři.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
vi. Stížnosti

Pokud zjistíte, že váš produkt nefunguje správně nebo že jste obdrželi nevhodný nebo poškozený produkt, máte k dispozici následující možnosti:

vymáhat záruku na doručení,
vymáhat záruku na technické produkty a
vymáhat stížnost na produkt.

a) Záruka doručení
Poskytujeme dodatečnou záruku na bezproblémové dodání, kterou lze uplatnit do 48 hodin po převzetí produktu.
Pokud byly vaše produkty během přepravy poškozeny nebo neodpovídají vaší objednávce, žádáme vás, abyste nám chybu nahlásili do 48 hodin od dodání. Zašlete nám e-mail obsahující fotografii obalu (na fotografii musí být také jasně uveden štítek) a fotografii obdrženého produktu, která jasně označuje poškozenou oblast.
Budeme se snažit vyřešit vaši žádost v co nejkratší možné době a poskytneme vám náhradní produkt.
Pokud bude reklamace odeslána příliš pozdě, bude vyřizována jako stížnost na produkt.
b) Záruka na technické produkty
Na některé výrobky z naší nabídky se vztahuje 24 měsíční záruční doba. Záruku lze uplatnit pouze na technické produkty a elektrická zařízení v naší nabídce. 24 měsíční záruční doba začíná dnem převzetí zboží. Záruku můžete uplatnit na základě faktury, která je zároveň ve formě záručního listu.

Společnost si vyhrazuje právo odmítnout záruku v případě, že k reklamaci nebude přiložena faktura nebo pokud faktura není čitelná nebo chybí nebo není možné jiným způsobem zjistit, že byl produkt zakoupen v naší prodejně (jméno a příjmení kupujícího, doklad o zaplacení).

Záruka neplatí v případě, že:

produkt je fyzicky poškozen;
produkt vykazuje známky opotřebení v důsledku běžného používání;
produkt vykazuje vady, které byly způsobeny jeho nesprávným, nevhodným nebo neopatrným použitím.
Produkty, u kterých si přejete uplatnit záruku, musí být zkontrolovány, a proto Vás žádáme, abyste k záručí reklamaci přiložili fotografie nebo videa, které jasně prokazují vadu. Pokud neexistují žádné zjevné chyby, požádáme Vás o zaslání produktu zpět, abychom jej mohli zkontrolovat. Prosíme vás, abyste postupovali podle pokynů, abychom mohli vaši stížnost vyřešit v co nejkratší možné době.

Pokud vaši reklamaci schválíme, poskytneme vám nový produkt. Máte také právo požádat o opravu svého produktu, ale musíte si být vědomi skutečnosti, že doba opravy je delší než doba pro dodání nového produktu. Pokud by oprava trvala déle než 30 dní, bude Váš produkt vyměněn za nový. Pokud nelze poskytnout nový produkt, vrátíme vám kupní cenu produktu v plné výši.

Shrnutí postupu naleznete na kartě „Výměna v rámci záruky“ v dolní části webových stránek.

UPOZORNĚNÍ: Společnost Arc-Kranj d.o.o. bude akceptovat pouze vrácení balíčků obsahujících produkty, které byly zakoupeny na této webové stránce. Veškeré balíčky zaslané jednotlivcem, které neobsahují produkty zakoupené u naší společnosti, budou vráceny odesílateli na jeho vlastní náklady.

c) Reklamace produktu z důvodu vad materiálu
Pokud produkt nefunguje správně, zašlete nám e-mail na adresu service@shelfox.com,a my vám pomůžeme poskytnutím nezbytného vysvětlení. Tím zabráníte jakémukoli možnému zneužití produktu a poškození samotného produktu, stejně jako jakémukoli zranění sebe nebo jiných.
Pokud váš produkt nefunguje, můžete podat stížnost s odvoláním na materiální vady produktu. Případy, které se považují za materiální vady produktu, jsou uvedeny v oddíle vii. těchto všeobecných podmínek. Vady materiálu můžete vymáhat, pouze pokud tyto vady existovaly již v době nákupu, ale byly objeveny až později.
Pokud váš produkt nefunguje kvůli závažné vadě, laskavě vás žádáme, abyste vadu nahlásili ihned po zjištění, ale v žádném případě ne později než dva měsíce ode dne, kdy jste závadu zjistili. Zašlete nám e-mail s fotografií nebo videoklipem zobrazující vadný produkt, pomocí nichž lze jednoznačně poznat, že produkt nefunguje. V případě potřeby vás také požádáme, abyste nám dotyčný produkt zaslali zpět, abychom jej mohli prozkoumat a zjistit vadu produktu.
Na produkty, které byly poškozeny nesprávným nebo nevhodným použitím nebo chováním, které není nezbytně nutné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží, bude Vaše reklamace zamítnuta.
Společnost odpovídá za materiálové vady výrobku, které se projeví do dvou let od dodání zboží. Společnost je povinna odpovědět na reklamaci do 3 pracovních dnů.
Pokud vymáháte věcnou vadu, máte k dispozici následující možnosti:
výměna produktu,
vrácení kupní ceny,
odstranění vady produktu nebo
přiměřené vrácení kupní ceny.
Shrnutí postupu naleznete v záložce „Stížnosti na produkty a spory“ v dolní části webových stránek.

vii. Vada materiálu

Vadu materiálu lze vymáhat v následujících případech:

pokud produkt nevykazuje vlastnosti nezbytné k jeho běžnému použití nebo pro marketing;
pokud produkt nemá vlastnosti nezbytné k použití, kvůli kterému kupující výrobek zakoupil, což bylo známo prodávajícímu nebo mělo být prodávajícímu známo;
pokud produkt nemá vlastnosti a znaky, které byly výslovně nebo implicitně dohodnuty nebo předepsány;
pokud prodávající poskytl kupujícímu produkt, který neodpovídá vzorku nebo modelovému produktu, jestliže nebyl vzorek nebo modelový produkt zobrazen pouze pro informační účely.
Shrnutí postupu naleznete v záložce „Stížnosti na produkty a spory“ v dolní části webových stránek.

Společnost odpovídá za věcné vady produktu, které se projeví do 2 let od dodání. Společnost je povinna odpovědět na stížnost do 3 pracovních dnů.

viii. Přístupnost informací

Poskytovatel se zavazuje poskytnout kupujícímu vždy následující informace:

totožnost společnosti (název a sídlo společnosti, identifikační číslo),
kontaktní informace umožňující uživateli rychlou a efektivní komunikaci s poskytovatelem (e-mail, záznamník),
základní vlastnosti zboží nebo služeb (včetně poprodejních služeb a záruk),
konečnou cenu zboží nebo služeb, včetně daní, nebo způsob výpočtu ceny, pokud z povahy zboží nebo služby nelze konečnou cenu vypočítat předem,
dostupnost produktů (všechny produkty nebo služby nabízené prostřednictvím webové stránky by měly být dostupné v rozumné lhůtě),
platební podmínky, dodací podmínky produktu nebo podmínky pro provedení služby (způsob doručení, místo a termín),
informace o případných nákladech na dopravu, doručení nebo odeslání, případně varování, že tyto náklady mohou nastat, pokud je nelze předem vypočítat,
dočasný rozsah nabídky,
podmínky, termíny a postupy v případě odstoupení od smlouvy a informace o nákladech na vrácení zboží (pokud existují),
vysvětlení postupu, který je třeba provést v případě reklamace, včetně všech informací o kontaktní osobě nebo zákaznickém servisu,
povědomí o odpovědnosti v případě vad materiálu,
možnost a podmínky poprodejních služeb a v případě potřeby dobrovolná záruka.
Při přípravě webové stránky může dojít k určitým chybám. Protože nemůžeme mít na tyto chyby vliv, neneseme za ně žádnou odpovědnost. V případě zásadního rozporu, pokud jde o ceny nebo technické vlastnosti produktu, vás o tom budeme informovat při zadávání objednávky.
ix. Registrační údaje, název rejstříku, registrační číslo:

Jméno společnosti: Arc-Kranj d.o.o.

Hlavní sídlo: Hrastje 52k, 4000 Kranj

Registrační číslo společnosti: 2265052000

IČ pro DPH: SI55819788

Osoba povinná k dani: ANO

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 28. 2. 2007

x. Mimosoudní řešení sporů a další opravné prostředky

Společnost vyvine veškeré úsilí k vyřešení sporů smírnou cestou. Pokud takové řešení sporů není možné, je příslušným soudem pro řešení uvedených sporů soud v Lublani.

xi. Platforma k řešení sporů

Na základě právních norem společnost ARC-Kranj d.o.o. neuznává žádného poskytovatele služeb mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako poskytovatele oprávněného řešit spotřebitelské spory, které mohou spotřebitelé vznést na základě mimosoudního urovnání sporu v rámci zákona o spotřebitelských sporech.

Platforma k řešení sporů je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Další informace o platformě k řešení sporů naleznete na adrese ec.europa.eu.

  1. KOMUNIKACE

Společnost bude uživatele kontaktovat pomocí prostředků komunikace na dálku pouze v případě, že je to nezbytné k provedení objednávky.

Společnost poskytuje svým uživatelům podpůrné služby na adrese service@shelfox.com.

Můžeme však také uživatele kontaktovat pro komerční účely, pokud nám k tomu poskytnou svůj souhlas, nebo pokud již provedli nákup v našem online obchodě, přičemž uvedená komunikace:

bude jasně a jednoznačně označena jako reklamní sdělení,
bude jasně zobrazovat odesílatele,
bude jasně označovat různé propagační akce a další marketingové techniky jako takové.
Další informace týkající se komunikace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů a zásadách používání souborů cookie.

  1. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Veškeré informace, obrázky a texty, jakož i jakékoli další materiály (např. videoobsah, grafy, náčrty atd.) nacházející se na našich webových stránkách jsou chráněny autorským právem anebo zákonem o duševním vlastnictví.

Zakoupením produktů nebo používáním webových stránek nezíská uživatel žádná autorská práva, vlastnická práva nebo práva duševního vlastnictví k produktům anebo webové stránce. Uživatel může materiály použít pouze pro své vlastní nekomerční účely.

  1. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

S ohledem na zřeknutí se odpovědnosti stanovená v těchto všeobecných podmínkách poskytuje společnost také následující omezení:

Pokud se rozhodnete použít náš online obchod anebo naši webovou stránku, souhlasíte s tím, že tak učiníte dobrovolně, a proto přebíráte veškerá rizika. Webová stránka a obchod jsou k dispozici „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli nepřímých nebo přímých záruk. Všechna zřeknutí se odpovědnosti uvedená v této kapitole nebo kdekoli jinde v těchto všeobecných podmínkách platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

Společnost nezaručuje provoz webových stránek a jejich funkcí a rovněž nezaručuje, že webové stránky budou fungovat bez chyb, virů nebo malwaru podobného virům. Společnost dále nezaručuje, že informace zveřejněné na webových stránkách jsou přesné a úplné. Společnost nenese odpovědnost za žádné škody, včetně mimo jiné: přímých, nepřímých nebo následných škod způsobených nebo vzniklých v důsledku používání webových stránek.

Pokud se rozhodnete použít on-line obchod a provést platbu v uvedeném on-line obchodě, výslovně souhlasíte s tím, že jej používáte na vlastní odpovědnost a že pouze vy ponesete veškerá rizika spojená s provedením platby v našem online obchodě, včetně mimo jiné neúspěšných plateb ze strany uživatele, chyb při placení a chyb při vracení peněz v případě stížnosti. Toto zřeknutí se odpovědnosti platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli škody, které by mohly nastat v souvislosti s používáním webových stránek anebo produktů dostupných v našem online obchodě.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uzavření smlouvy Spolu s objednáváním služeb prostřednictvím webové stránky, jakož i všech podstránek této webové stránky, mají tyto všeobecné obchodní podmínky charakter smlouvy uzavřené mezi kupujícím a společností.

Oddělitelnost ustanovení Pokud se ukáže, že kterékoli z ustanovení těchto všeobecných podmínek je (zcela nebo částečně) nezákonné nebo jinak neplatné, bude se uvedené ustanovení považovat (zcela nebo částečně) za vypuštěné, zatímco zbývající všeobecné podmínky zůstávají v platnosti.

Plná právní způsobilost Uživatel zaručuje, že je plně způsobilý k převzetí práv a povinností vyplývajících z těchto všeobecných podmínek. Tímto zaručujete, že k plnění svých povinností vyplývajících z těchto všeobecných podmínek nepotřebujete souhlas ani schválení žádné třetí strany.

Znalost všeobecných podmínek Tímto zaručujete, že jste si tyto všeobecné podmínky přečetli a byli jste o nich plně informováni před jejich přijetím, zejména pokud jde o zřeknutí se odpovědnosti.

Zákony upravující tyto všeobecné podmínky Tyto všeobecné podmínky se řídí právními předpisy Slovinské republiky. Veškeré spory vyplývající z těchto všeobecných podmínek podléhají jurisdikci soudů ve Slovinské republice.

Změna těchto všeobecných podmínek Nejste oprávněni měnit jakékoli ustanovení uvedené v těchto všeobecných podmínkách nebo odmítnout (zcela nebo zčásti) platnost kteréhokoli z uvedených ustanovení. Společnost je oprávněna tyto všeobecné podmínky kdykoli změnit. Veškeré změny budou zveřejněny na webových stránkách. Pokud budete pokračovat v používání webových stránek, má se za to, že souhlasíte se změnami platnými v příslušných obdobích. Pokud se změnami nesouhlasíte, máte právo od smlouvy odstoupit.

Celistvost dohody Tyto všeobecné podmínky představují celistvost dohody platné mezi smluvními stranami. Jakékoli potenciální předchozí písemné nebo ústní dohody nebo jednání budou zcela nahrazeny těmito všeobecnými podmínkami.

Jazykové varianty Tyto všeobecné podmínky byly připraveny ve slovinském jazyce. Jakákoli varianta těchto všeobecných podmínek v jakémkoli jiném jazyce je vyhotovena za účelem snazšího přístupu k všeobecným podmínkám. Tímto souhlasíte a plně chápete, že v případě jakýchkoli sporů bude mít přednost slovinská verze.

Význam pojmů Pojmy použité v těchto všeobecných podmínkách budou mít významy uvedené na začátku těchto všeobecných podmínek.

Záruka spokojenosti

2022

EU obchodník

CZ, PL, SK, SLO, HR, HU...

100% bezpečný nákup

PayPal / MasterCard / Visa